STANISŁAW KURAŁOWICZ

1. Dane osobiste:

Kapral Stanisław Kurałowicz z plutonu sztabowego 2 Dywizjonu 5 Pułku Artylerii Lekkiej.

2. Nazwa obozu:

Punkt zborny jeńców polskich w Szepietówce

3. Skład jeńców:

Żołnierze wszystkich stopni, policja, Straż Graniczna i ludność cywilna.

4. Liczba jeńców:

Ok. dziesięć tysięcy.

5. Czas istnienia obozu:

Od 18 września 1939 r. Zeznający opuścił obóz 6 października. Zostało [tam] jeszcze ok. 200 osób.

6. Opis obozu:

Obóz mieścił się w koszarach wojskowych składających się z budynków murowanych, przeważnie dwupiętrowych. Jeńcy spali na podłodze cementowej, po kilkudziesięciu w sali. Strawa była marna: 400 g chleba dziennie, pół litra zupy.

7. Życie w obozie:

Obóz był podzielony na bloki mieszkalne i grupy administracyjne. Po paru dniach oficerów zgrupowano oddzielnie i wywieziono. Prac przymusowych nie było. Życia kulturalnego nie było.

8. Stosunek władz NKWD do jeńców:

Rewizje i badania przeprowadzano dość pobieżnie, bez szykanowania i kar. Akcja propagandowa była mało rozwinięta.

9. Jeńcy, którzy wyróżnili się dodatnio lub ujemnie:

Wyraźnej działalności zeznający nie zauważył.