FRANCISZKA SIEDLECKA


Imię i nazwisko Franciszka Siedlecka
Wiek 51 lat
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Skawa [?], gm. Grabki

Świadek, uprzedzona o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, zeznaje:

17 czerwca 1943 r. żandarmeria niemiecka otoczyła wieś Skawę, aresztowała trzy kobiety i mojego męża, który był zabrany jako zakładnik za synów, gdyż ci należeli do polskiej partyzantki. Męża zabrali do Chmielnika, skąd następnie tegoż dnia został odwieziony do gestapo w Busku, gdzie po dłuższych przesłuchaniach i pobiciu został wywieziony do Oświęcimia. Stamtąd otrzymałam wiadomość, że zmarł.

Odczytano.