MARIA SZCZEPANIK

Dnia 15 kwietnia 1947 r. w Sopocie sędzia K. Kamiński, z udziałem protokolanta aplikanta Z. Petelczyca, przesłuchał niżej wymienioną w charakterze świadka, bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 kpk, świadek zeznała, co następuje:


Imię i nazwisko Maria Szczepanik z d. Cuwińska
Wiek 31 lat
Imiona rodziców Wojciech i Petronela z d. Samoń
Miejsce zamieszkania Sopot, ul. Marchlewskiego 3 m. 6
Zajęcie krawcowa
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność niekarana

Mąż mój Antoni został aresztowany 21 października 1943 r. w Stopnicy, woj. kieleckie. 27 października tegoż roku został rozstrzelany w Kielcach razem z Janasem, kierownikiem szkoły z Pacanowa, i kawalerami Szubko z Bruskowa (nazwisk ich nie znam). Zostali oni aresztowani jako zakładnicy i rozstrzelano ich, ponieważ 24 października została rozstrzelana przez partyzantów konfidentka gestapo, Polka, córka organisty z Korczyna.

Nie pamiętam nazwiska gestapowca, który wydał nakaz aresztowania, przyszli po męża dwaj policjanci miejscowi ze Stopnicy i kilkunastu gestapowców.