STANISŁAW KMIECIK

Podstoła, dnia 19 września 1948 r. o godz.12.00 ja, plut. Bolesław Maj z posterunku Milicji Obywatelskiej w Drugni, działając na mocy polecenia Okręgowej Komisji [Badania] Zbrodni Niemieckich, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 kpk, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek, po uprzedzeniu o prawie [do] odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 kpk [oraz o] odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 kk, oświadczył:


Imię i nazwisko Stanisław Kmiecik
Imiona rodziców Andrzej i Maria z Borków
Wiek 34 lata
Miejsce urodzenia Podstoła
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Podstoła, gm. Drugnia, pow. stopnicki

W niniejszej sprawie wiadomo mi, co następuje:

18 grudnia 1943 r. w nocy przyjechali żandarmi, obstawili wieś Podstoła i złapali kilka osób: mnie, Bolesława Ludwisiaka, Henryka Borka, Antoniego Marcyjana i [jego] córkę Leokadię. Widziałem, jak strasznie zbili [dwoje ostatnich].

Zabrali nas samochodem do Kielc i tam byliśmy od 18 grudnia 1943 r. do 17 stycznia 1944 r. Ja w czasie śledztwa w Kielcach byłem bity strasznie, natomiast tamci – nie wiem, gdyż byli w innej celi. Z Kielc wywieźli mnie wraz z Ludwisiakiem do Groß-Rosen, a tamci pozostali w Kielcach. W Groß-Rosen byłem sześć tygodni i wywieźli mnie do Dachau.

Tam byłem do 29 kwietnia 1945 r., skąd wróciłem do domu i zamieszkuję w Podstole, gm. Drugnia, pow. stopnickim.

Na tym protokół zakończyłem, odczytano mi.