JAN WALKOWICZ

19 września 1948 r. o godz. 12.00 ja, Czesław Kulawik, komendant posterunku Milicji Obywatelskiej w Szydłowie, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 kpk, przy udziale protokolanta milicjanta Stefana Sokołowskiego z posterunku Milicji Obywatelskiej [w] Szydłowie, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek, po uprzedzeniu o ważności przysięgi, złożył przepisaną przysięgę, [uprzedzony również o] prawie [do] odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 kpk [oraz o] odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 107 kpk, oświadczył:


Imię i nazwisko Jan Walkowicz
Imiona rodziców Andrzej i Józefa
Wiek 45 lat
Miejsce urodzenia Wolica, gm. Szydłów
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Wolica, gm. Szydłów, pow. buski
Stosunek do stron obcy

W niniejszej sprawie wiadomo mi, co następuje:

W czasie okupacji niemieckiej [w] 1944 r. zostali zabrani do obozu w Oświęcimiu i zamordowani Antoni Arenderski [i] Józef Garnek [?], obaj zamieszkali [w] Wolicy, gm. Szydłów. [Aresztowano ich] za to, że podczas okupacji nie oddawali w terminie kontyngentów. Zostali zabrani przez żandarmerię niemiecka i wywiezieni do Oświęcimia, skąd nie powrócili do chwili obecnej. Więcej w tej sprawie zapodać nie mogę.

Tak zeznałem.

Na tym protokół zakończono i przed podpisaniem odczytano.