STEFAN KARWAT


Imię i nazwisko Stefan Karwat
Wiek 42 lata
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Głuchów

Świadek, uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, zeznaje:

W 1940 r. zostałem aresztowany przez polską policję za to, że nie odstawiłem naznaczonego kontyngentu. Później zostałem odwieziony do Pińczowa i osadzony w więzieniu, gdzie przebywałem do czasu odstawienia naznaczonego kontyngentu. W więzieniu, jak również i przez policję oraz żandarmerię bity nie byłem.

Odczytano.