HELENA SZLĄPEK


Imię i nazwisko Helena Szląpek
Wiek 30 lat
Zawód rolniczka
Miejsce zamieszkania Potok

Świadek, uprzedzona o odpowiedzialności za fałszywe zeznanie, zeznaje:

7 sierpnia 1944 r. po wysiedleniu przez Niemców z terenu frontowego mój brat Stefan Dylewski udał się do mojej siostry do Gumienic, gm. Pierzchnica, pow. buski, gdzie ja również przebywałam wraz z rodziną. Ledwo wszedł do mieszkania, agronom Latosiński przyszedł z wojskowym Niemcem i zabrali brata, jak również później mnie.

W czasie przesłuchania dowiedziałam się, że jesteśmy podejrzani o udział w partyzantce. Ja zostałam zmuszona do pracy przy kuchni wojskowej, brat zaś został wywieziony w kierunku Jędrzejowa, lecz w drodze uciekał i został postrzelony, a na drugi dzień zmarł w wyniku ran w jędrzejowskim szpitalu.

Latosiński znał mojego brata, gdyż często do nas przychodził. Był sołtysem i miejscowym ludziom opowiadał, że mój brat jest partyzantem.

Ludzie ogólnie mówili, że Latosiński tylko ze względu na swą gorliwą współpracę z Niemcami wydał [mojego] brata w ręce niemieckie pod zarzutem przynależności do organizacji podziemnej.

Odczytano.