JAN HODÓR

Szczaworyż, dnia 15 września 1948 r. o godz. 12.00 ja, plut. Jan Witkowski z posterunku Milicji Obywatelskiej w Szczaworyżu, działając na mocy art. 20 przepisów wprowadzających kpk, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 kpk, przy udziale protokolanta Tadeusza Perczaka, zamieszkałego [na] posterunku Milicji Obywatelskiej [w] Szczaworyżu, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek, po uprzedzeniu o prawie [do] odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 kpk [oraz o] odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 kk, oświadczył:


Imię i nazwisko Jan Hodór
Imiona rodziców Wojciech i Maria z d. Jasiecka
Wiek 57 lat
Data i miejsce urodzenia 25 października 1891 r. w Błaszkowie
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Piasek Mały, gm. Pęczelice, pow. buski
Stosunek do stron ojciec

W niniejszej sprawie wiadomo mi, co następuje:

W 1943 r. na jesieni przyjechali do Piasku żandarmi niemieccy z Buska. Zabrali mego syna Tadeusza, najprzód go zbili i powiązali i zawieźli do Buska. Czwartego dnia go rozstrzelali w lesie widuchowskim. Wraz z moim synem zabrali Jana Dziadurę, którego również rozstrzelali wraz z moim synem.

Tyle mogę zapodać w tej sprawie.

Na tym protokół zakończyłem i przed podpisaniem odczytałem.