KAZIMIERZ KOŁODZIEJ

Skotniki Duże, dnia 16 września 1948 r. o godz. 11.00 ja, plut. Jan Witkowski z posterunku Milicji Obywatelskiej w Szczaworyżu, działając na mocy art. 20 przepisów wprowadzających kpk, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 kpk, w obecności świadka Jana Krala, zamieszkałego w Skotnikach Dużych, gm. Pęczelice, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek, po uprzedzeniu o prawie [do] odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 kpk [oraz o] odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 kk, oświadczył:


Imię i nazwisko Kazimierz Kołodziej
Imiona rodziców Tomasz i Klara z d. Warlemirska
Wiek 70 lat
Data i miejsce urodzenia 4 lutego 1878 r. w Szklanowie
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Skotniki Duże, gm. Pęczelice, pow. buski
Stosunek do stron ojciec

W niniejszej sprawie wiadomo mi, co następuje:

W 1943 r. w sierpniu przyjechali żandarmi z Buska, pełno aut. Otoczyli wieś i zabrali mego syna Józefa, a wraz z nim Józefa Kołodzieja, syna Franciszka, i Stanisława Południaka i wywieźli do Buska. Czwartego dnia po zabraniu rozstrzelali ich za Buskiem w lesie wałeckim. Tyle mogę zapodać w tej sprawie.

Na tym protokół zakończyłem i przed podpisaniem odczytałem.