KAZIMIERZ PODSIADŁO

Skotniki Małe, dnia 14 września 1948 r. o godz. 11.00 ja, plut. Jan Witkowski z posterunku Milicji Obywatelskiej w Szczaworyżu, działając na mocy art. 20 przepisów wprowadzających kpk, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 kpk, przy udziale protokolanta Tadeusz Perczaka [z] posterunku Milicji Obywatelskiej [w] Szczaworyżu, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek, uprzedzony o prawie [do] odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 kpk [oraz o] odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 kk, oświadczył:


Imię i nazwisko Kazimierz Podsiadło
Imiona rodziców Franciszek, Katarzyna z d. Zych
Wiek 53 lata
Data i miejsce urodzenia 28 marca 1896 r. w Smogorzowie
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Skotniki Małe, gm. Pęczelice, pow. buski
Stosunek do stron obcy

W niniejszej sprawie wiadomo mi, co następuje:

W 1943 r. we wrześniu, dokładnej daty nie pamiętam, przyjechali żandarmi niemieccy z Buska do Skotnik Małych. Obstawili dom Molisaków i zabrali dwóch braci. Wywieźli [ich] do Buska do aresztu i po upływie tygodnia Molisaków – braci Stefana i Władysława – rozstrzelali w lesie wałeckim koło Buska. Tyle mogę zapodać w tej sprawie.

Na tym protokół zakończyłem i przed podpisaniem odczytałem.