JAN GRZEGORCZYK

Janina, dnia 13 września 1948 r. o godz. 12.00 ja, plut. Jan Witkowski z posterunku Milicji Obywatelskiej w Szczaworyżu, w obecności świadka Ignacego Piwowarczyka, zamieszkałego w Służowie [?], gm. Szaniec [?], którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek, po uprzedzeniu o prawie [do] odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 kpk [oraz o] odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 kk, oświadczył:


Imię i nazwisko Jan Grzegorczyk
Imiona rodziców Bartłomiej i Marcjanna z d. Łacha
Wiek 60 lat
Data i miejsce urodzenia 9 marca 1889 r. w Janinie
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Janina, gm. Szczytniki, pow. buski
Stosunek do stron ojciec

W niniejszej sprawie wiadomo mi, co następuje:

19 lipca 1943 r. o godz. 3.00 przyjechało do mnie na podwórze dziesięciu żandarmów z Buska. Obstawili dom, weszli do mojego mieszkania, przeszukali wszystko, lecz nic mi z domu nie wzięli, zapytali mnie natomiast, gdzie jest mój syn Stanisław. Znaleźli go u jego żony Marii, zabrali go na wóz, powiązali i zawieźli do Buska do gestapo pod [nieczytelne] Katyń [?]. Tego dnia ci żandarmi z Buska zabrali z Janiny osiem osób, powiązali je sznurkiem, zawieźli do Buska, do aresztu, gdzie trzymali je przez cztery dni. 23 lipca 1943 r. na cmentarzu w Busku wszyscy [zostali] rozstrzelani przez żandarmerię niemiecką.

Osoby te, które zostały 19 lipca zabrane z Janiny i rozstrzelane, to: Jan Brotko [?], Stanisław Grzegorczyk, Józef Muszyński, Stanisław Jankowski, Stanisław Cyraziński, Jan Kawecki, Józef Grzegorczyk, Zygmunt Grzegorczyk.

Tyle mogę zapodać w tej sprawie.

Na tym protokół zakończyłem i przed podpisaniem odczytałem.