ANDRZEJ KWIECIEŃ

KWESTIONARIUSZ

o obozach

Miejscowość: Jarząbki
Gmina: Grabki
Powiat: stopnicki
Województwo: kieleckie

1. Nazwa obozu:

Obóz pracy.

2. Położenie obozu:

W Jarząbkach, w szkole powszechnej.

3. Rozmiary obozu:

32 m długości, 20 m szerokości.

4. Data założenia obozu:

1 października 1944 r.

5. Data likwidacji obozu:

12 stycznia 1945 r.

6. Czy w obozie byli wyłącznie Polacy, czy wyłącznie Żydzi z Polski, czy Polacy i Żydzi z Polski?

Sami Polacy.

7. Czy w obozie byli cudzoziemcy? Jacy? Czy byli Żydzi z zagranicy? Ilu?

Nie.

8. Jaki był przeciętny stan zaludnienia obozu?

450 [osób].

9. Ile osób przewinęło się przez obóz podczas jego istnienia?

650.

10. Co się stało z więźniami podczas likwidacji obozu?

Uciekli.

11. Czy więźniowie pracowali w obozie? Jaką pracę wykonywali, jakie były warsztaty pracy?

Porządki na sali i w podwórzu, warsztatów pracy nie było.

12. Czy więźniowie pracowali poza obozem? Jaką pracę wykonywali, gdzie?

Pracowali przy okopach i bunkrach na linii frontowej.

13. Jak odżywiano więźniów?

Bardzo słabo.

14. Czy w obozie była izba chorych, szpital?

Była.

15. Czy w obozie były epidemie? Jakie?

Nie było.

16. Czy są dane o śmiertelności w obozie?

Nie ma.

17. Czy odbywały się egzekucje w obozie/poza obozem? W jaki sposób?

Nie było.

18. Czy zwłoki niszczono? Jak, gdzie?

Nie niszczono.

19. Czy w obozie było krematorium?

Nie było.

20. Czy ustalono, gdzie zostały pochowane zwłoki zamordowanych i zmarłych? (Podać miejsce).

Nie ustalono.

21. Jaki jest obecnie stan obozu? Co zostało zniszczone, co znajduje się na miejscu obozu?

Podczas ofensywy sowieckiej budynek został zburzony.

22. Czy zachowały się z obozu jakieś dowody rzeczowe (dokumenty, rzeczy po zamordowanych itp.)? Jakie, gdzie się znajdują, czy zostały zabezpieczone?

Nie zostały przechowane i zabezpieczone.

23. Czy znane są nazwiska i ewentualne adresy osób, które więziono w obozie? (Podać).

Nie.

24. Czy znane są nazwiska Niemców, kierownika obozu i innych funkcjonariuszy? (Podać nazwiska, szarże).

[Byli to Niemcy] z terenu tutejszej i sąsiedniej gminy.

Dnia 5 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Grabki Andrzeja Kwietnia wobec Sądu Grodzkiego w Chmielniku.