WŁADYSŁAW CZERWONKA

Borkowice, dnia 7 kwietnia 1949 r. o godz. 12.00 ja, plut. Kalkowski z posterunku Milicji Obywatelskiej w Borkowicach, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek, uprzedzony o ważności przysięgi, złożył przepisaną przysięgę, [uprzedzony również o] prawie [do] odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 kpk [oraz o] odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 kk, oświadczył:


Imię i nazwisko Władysław Czerwonka
Imiona rodziców Marcin i Marianna
Wiek 48 lat
Data i miejsce urodzenia 1902 r. we wsi Hucisko, gm. Borkowice, pow. konecki
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód robotnik
Miejsce zamieszkania Hucisko, gm. Borkowice, pow. konecki

11 kwietnia 1940 r., po odbytej potyczce partyzantów polskich pod dowództwem „Hubala”, o godz. 2.00 po północy niemiecki oddział SS okrążył wieś Hucisko. Gdy ludzie spostrzegli, że Niemcy okrążyli wieś, zaczęli uciekać do lasu, wtedy Niemcy ze wszystkich stron zaczęli strzelać do wsi z karabinów maszynowych. Przyszli do wsi, zaczęli zabierać wszystkich mężczyzn [w wieku] od 16 do 55 lat. Wyprowadzili ich za wieś, kazali im sobie wykopać doły, ustawili ich nad dołami, kazali im następnie wejść wszystkim do tych dołów i kucnąć, [po czym] zaczęli w te doły rzucać granaty.

Zabili 22 mężczyzn ze wsi Hucisko i po tym zaczęli palić tę wieś. Po dokonaniu egzekucji odjechali w stronę wsi Niekłań. Tej egzekucji byłem naocznym świadkiem, gdyż byłem w lesie od miejsca egzekucji ok. 350 m.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.