KAMILA PROKOP

Dnia 15 sierpnia 1945 r. zgłosiła się do Podsekcji [Dokumentalnej] Instytutu Naukowo- Społecznego Kamila Prokop, [zamieszkała przy] ul. Okopowej 7, i zeznała, że:

Mąż jej, Jan Prokop, ur. 11 kwietnia 1907 r. w Śniadkowie, z zawodu ślusarz, pracował w Fabryce Broni. Został aresztowany 24 września 1942 r. podczas pracy. Przebywał w więzieniu trzy tygodnie. 15 października 1942 r. został powieszony przy szosie warszawskiej.

Złożono dwie fotografie szubienic.