HELENA SAPIŃSKA

Radom, 7 sierpnia 1945 r.

Życiorys śp. Jana Sapińskiego, mego męża

Jan Sapiński [został] stracony przez hitlerowców 14 października 1942 r. przed Fabryką Broni w Radomiu. Pracował w niej jako przodownik przez 16 lat. Przez cały ten czas należał – jako czynny członek – do Ligi Morskiej [i Kolonialnej], jak również do Polskiego Czerwonego Krzyża. Jako dowód posiadam na to dyplomy, które w każdej chwili mogę na żądanie przedstawić.

Helena Sapińska,

zamieszkała w Radomiu przy ul. Planty 6 m. 4