JÓZEFA ŁOZICKA

Dnia 24 września 1945 r. do Podsekcji Dokumentalnej Instytutu Naukowo-Społecznego zgłosiła się Łozicka, zamieszkała we wsi Żakowice, gm. Kowala, pow. radomski i oznajmiła, że:

Mąż jej, Stanisław Łozicki, lat 53, pracownik Fabryki Broni, został powieszony 14 października 1942 r. Syn jej Marian Łozicki, lat 16, [również został] powieszony koło Fabryki Broni 14 października 1942 r.