DYMITR MARKOWSKI

Radom, 11 sierpnia 1945 r.

Dnia 11 sierpnia 1945 r. ob. Dymitr Markowski, zamieszkały przy ul. Kieleckiej 1, tj. w pobliżu miejsca kaźni, zeznaje, że:

Był świadkiem dokonywania egzekucji przez Niemców na dziesięciu Polakach. Widział, jak do gotowej szubienicy przywieziono samochodem skazanych i pojedynczo odprowadzano ich do niej, następnie wieszano. Wśród powieszonych poznał swego kolegę z miejsca pracy – Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu – Józefa Bołdaka, lat ok. 42. Poznał go po ubiorze, w którym widywał go bardzo często. Według opinii wielu został tam też powieszony jego brat Stefan, ale zeznający to nie mógł go poznać, więc popiera jedynie tę opinię, a nie twierdzi stanowczo.