ZOFIA DĄBRÓWKA

Radom, 7 marca 1945 r.

Niniejszym stwierdzam, że moja córka Joanna Schleimacher, ur. 7 listopada 1913 r., została aresztowana 19 września 1942 r. w mieszkaniu Graboszów. Po trzytygodniowym [pobycie w] więzieniu, w piwnicach przy ul. Kościuszki, przewieziono ją do Rożek i tam 12 października 1942 r. stracono przez powieszenie.

Zgodność powyższego stwierdzam własnoręcznym podpisem.