EDWARD JURECKI

Busko-Zdrój, dnia 17 września 1948 r. o godz. 14.30 ja, st. sierż. Andrzej Sykulski z Posterunku MO w Busku-Zdroju, działając na mocy: art. 20 przepisów wprowadzających kpk, przy udziale protokolanta Stefana Wesołowskiego, funkcjonariusza z Posterunku MO Buska-Zdroju, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek po uprzedzeniu o: prawie odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 kpk, odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 kk oświadczył:


Imię i nazwisko Edward Jurecki
Imiona rodziców Andrzej i Zofia z d. Gontkiewicz
Data i miejsce urodzenia 16 sierpnia 1906 r. w Busku-Zdroju
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód piekarz
Miejsce zamieszkania Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 1

W sprawie niniejszej wiadomo mi jest, co następuje:

Wiadomo mi jest, że w 1943 lub 1944 r. zostało rozstrzelanych na polu Ściubisza Ludwika przez gestapo niemieckie dwóch nieznanych mi osobników. Na cmentarzu żydowskim rozstrzelony został Michał Wołczyński, ok. 50 lat, z zawodu rzeźnik, zam. Borysławice, gm. Chotel, pow. Busko-Zdrój. Na tym samym cmentarzu zamordowani zostali także nauczyciel Jasiński, który został zamordowany przez gestapo w okrutny sposób, Zofia Dytkowska, 45 lat, Helena Żurkiewicz, 40 lat, i wielu innych, których nazwisk nie znam, Także te osoby zostały rozstrzelone na cmentarzu żydowskim w Busku-Zdroju.

W lesie obok (Las Budy) rozstrzelona została rodzina Śledzików, tj. Jan, żona Stanisława i dwie córki, których imienia nie znam. Na polach majątku Zakład Zdrojowy w Busku-Zdroju (pocerkiewne) rozstrzelanych zostało przez gestapo niemieckie dwóch nieznanych osobników. W Lesie Wełeckim rozstrzelani zostali Władysław Błach, 35 lat, Krupa, imienia nie znam. Poza tym z Buska rozstrzelani zostali Jerzy Wojnakowski, 29 lat, z zawodu fryzjer, Świech, imienia nie znam, Franciszek Naskręt, 50 lat, oficer Wojska Polskiego, Marceli Jastrząb, 38 lat, z zawodu szewc, Zemła, imienia nie znam, Edmund Pakosiński, student z Chmielnika, Angielweld, pracownik pocztowy.

Do obozu koncentracyjnego z terenu Buska-Zdroju wywiezone zostały następujące osoby: Jan Molisak, Stefania Ura, Wojciech Grabek, Edward Demski, Wacław Serafin, Henryk Bińkowski, Lucjan Dytkowski i syn jego, Stanisław Libera, bracia Dzicy, tj. Zygmunt [i] Krzysztof, Marian Lubański, Stefan Koźmiński i wielu innych, których nazwiska nie znam.

Więcej wyjaśnić w tej sprawie nic nie mogę. To, co zeznałem, jest zgodne z prawdą.