ROMAN LICHY

Notatka urzędowa

W dniu 21 czerwca 1947 r., na wezwanie Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie [stawił się] inż. Roman Lichy zam. w Milanówku i oświadczył, iż w czasie powstania warszawskiego 1944 roku przebywał poza Warszawą i o losach mężczyzn z grupy ludności cywilnej, w której znajdowali się Eustachy Piotrowski, Jerzy Stroński, Wiśniewski i inni, dowiedział się z opowiadań. Mianowicie mówił mu obecnie nieżyjący oficer AK, którego nazwiska nie zna, iż grupa ta została rozstrzelana pod Opaczą. Bliższych szczegółów o egzekucji nie zna. Sądzi, iż grupa ta została rozstrzelana, ponieważ dotychczas nikt z niej się nie odnalazł.