STANISŁAW FORTUŃSKI

Busko, dnia 17 września 1948 r. o godz. 11.30 ja, st. sierż. Andrzej Sykulski z Posterunku MO w Busku-Zdroju, działając na mocy art. 20 przepisów wprowadzających KPK, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 kpk, przy udziale protokolanta Stefana Wesołowskiego, funkcjonariusza MO z Posterunku MO Busko-Zdrój, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek po uprzedzeniu o: prawie odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 kpk, odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 kk, oświadczył:


Imię i nazwisko Stanisław Fortuński
Imiona rodziców Andrzej, Urszula z d. Makowska
Data i miejsce urodzenia 24 sierpnia 1905 r., w Rzyca [?], gm. Chmielnik
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Bronina, gm. Busko, pow. Busko-Zdrój

W sprawie niniejszej wiadomo mi jest, co następuje:

W 1943 r. lub 1944 r., tego [dokładnie] nie pamiętam, widziałem, jak niemieckie gestapo dwa razy przywiozło samochodem ludzi, którzy byli bardzo skatowani, tak że z samochodu ściągali ich i ciągnęli za mur cmentarza żydowskiego, gdzie wszystkich rozstrzelali. Kogo rozstrzelali i ile osób – tego nie wiem, ponieważ przyglądałem się zza węgła i widziałem tylko, jak przywiezione osoby na stracenie wciągali z samochodu za mur cmentarza. Na drugi dzień, gdym przechodził, widziałem tylko świeży ślad zakopania rozstrzelonych ludzi. Więcej zapodać nie mogę.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.