STANISŁAW MAJEWSKI

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Słupcza
Gmina: Dwikozy
Powiat: sandomierski
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

24 września 1943 r.

2. Rodzaj egzekucji (rozstrzelanie, powieszenie itp.):

Dwie osoby powieszono, a dwie rozstrzelano.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Wszyscy Polacy.

Ilość osób zamordowanych: Cztery osoby.

Skąd przywieziono ofiary: Ofiary miejscowe, ze Słupczy.

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:


1) Walenty Niewitowski, lat ok. 40,
2) Maziarz Józef, lat ok. 24 – powieszeni,
3) Ewa Żak, lat ok. 70,
4) Żak Wincenty, lat ok. 40 – rozstrzelani.
4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Represje za nieoddany kontyngent.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Żandarmi z Sandomierza.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nieznane.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób?

Zwłoki zakopano w pobliżu drogi, a następnie rodziny zwłoki po kryjomu wykopały i

pogrzebały na cmentarzu.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Najpierw w pobliżu drogi w ogrodzie, a następnie rodziny po kryjomu przeniosły

na cmentarz.

9. Opis grobu (grobów, rozmiary, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie):

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Nie.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Nie ma.

Dnia 14 września 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Dwikozy Stanisława Majewskiego wobec Sądu Grodzkiego w Sandomierzu.