MARIANNA LISEK

Dnia 21 listopada 1947 r. Sąd Grodzki w Iłży, w osobie Sędziego M. Pytlewskiego, przesłuchał niżej wymienioną w charakterze świadka bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 KPK, świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Marianna Lisek
Wiek 45 lat
Imiona rodziców Jan i Antonina Nogajowie
Miejsce zamieszkania wieś Podsuliszka, gm. Zalesice
Zajęcie w gospodarstwie rolnym
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność niekarana
Stosunek do stron żona zamordowanego Jana Liska

W dniu 14 sierpnia 1944 r., rano Niemcy okrążyli wieś Podsuliszkę i zabrali wszystkich mężczyzn, między innymi był zabrany i mąż mój Jan Lisek, który był wówczas sołtysem. Zabrali i parę kobiet. Zabranych umieścili w majątku Modrzejowice. Słyszałam od ludzi z mojej wsi, że młodych mężczyzn Niemcy rozstrzelali w lesie pakosławskim. Dnia 16 sierpnia 1944 r. mąż mój uciekł z lasu pakosławskiego i ranny dowlókł się do wsi Płudnicy, a stamtąd przywiozłam go do domu. Po trzech tygodniach przyjechali Niemcy, prawdopodobnie z Bronisławem Kopanią, zabrali go i wywieźli go w niewiadomym kierunku i od tej pory wszelki ślad [po nim] zaginął.

Z Niemców, którzy zabijali wówczas ludzi, żadnego nie znałam, nie wiem z jakiej formacji pochodzili, nie pamiętam w jakich mundurach byli i dzisiaj nie poznałabym żadnego z nich.

Wszyscy mówili, że nastąpiło to z oskarżenia Bronisława Kopani z Podsuliszki.

Odczytano.