CHAIM ZYLBERBERG

7 czerwca 1947 r. stawił się w biurze policji United Nations Relief and Rehabilitation Administration w Stuttgarcie, zachodnia sekcja 1002, obóz 664, Reinsburgstrasse i złożył następujące oświadczenie w miejsce przysięgi:,


Imię i nazwisko Chaim Wolf Zylberberg
Data urodzenia 20 lipca 1899 r. w Radomiu
Miejsce zamieszkania do wybuchu wojny: Radom obecnie: Reinsburgstrasse 197b, Stuttgart
SS- und Polizeiführer Böttcher przeprowadził wysiedlenie Żydów z Glinic do Radomia.

Wysiedlenie to miało miejsce z 4 na 5 sierpnia 1942 r. Ludzie, których wysiedlił z Glinic mieli być wywiezieni do Treblinki. Tymczasem wagony stały puste, ponieważ podczas wysiedlania [Böttcher] kazał ludzi pozabijać. Później przeglądał wagony i postanowił, aby w każdym znalazło się miejsce dla 150 osób. Kiedy zauważył, że według jego zdania znajdzie się jeszcze miejsce, ładował on ludzi z dwóch ulic w Radomiu, a mianowicie: ul. Wałowej i ul. Peretza. Trzy tysiące osób z tych dwóch ulic było przeznaczonych do wysiedlenia. W tym dniu została również zabrana moja żona i mój dwunastoletni syn. Wagony były tak zapchane, że ludzie umierali jeszcze przed obozem śmierci. Böttcher sam kierował wysiedlaniem.

W nocy z 16 na 17 i z 17 na 18 [sierpnia 1942 r.] na rozkaz Böttchera dokonano drugiego wysiedlenia. Zginęło wtedy 20 tysięcy osób. Do jednego wagonu wtłaczano po 150 osób. Podczas tego wysiedlania zginął rabin Kestenberg. Kiedy w Siedlcach otwarto wagony to zastano w nich same trupy. Ofiary umierały w okropnych warunkach w [czasie] drogi. Wówczas wśród zwłok znaleziono i zwłoki rabina Kestenberga .

Potwierdzam prawdziwość złożonych w miejsce przysięgi powyższych danych i, świadom będąc następstw fałszywie złożonych zeznań, gotów jestem stanąć przed sądem jako świadek.