KRYSTYNA BISCHOFF

Dnia 2 grudnia 1947 r. w Radomiu Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Radomiu, w osobie Sędziego Kazimierza Borysa, Przewodniczącego Komisji, przesłuchała niżej wymienionego w charakterze świadka, bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Krystyna Bischoff
Wiek 28 lat
Imiona rodziców Aleksander i Aleksandra
Miejsce zamieszkania Radom, ul. Żeromskiego 29
Zajęcie urzędniczka
Karalność niekarana
Stosunek do stron obca

Pracowałam w Prokuraturze radomskiego Sondergerichtu w czasie od 15 stycznia 1940 do 15 stycznia 1945 jako urzędniczka. Stąd znane mi są nazwiska niektórych prokuratorów i sędziów Sondergerichtu.

Szefem Prokuratury był Józef Blum, jego zastępcą przez pewien czas był dr Kachlig, imienia jego nie znam. Ponadto byli tam zatrudnieni następujący prokuratorzy: Reh Andreas, Hiltegens Jakub, Ballat Karl, Walch Maks i dr Münstermann, imienia jego nie pamiętam.

Nazwiska sędziów Sondergerichtu, które sobie zapamiętałam, opiewają: przewodniczący – Ebert, dr Kofler, Muchs, v. der Mülbe, dr Hubernagel, Langemayer, który pod koniec przeszedł do Prokuratury, Heyne – imion ich nie znam – i von der Warth.

Ponadto znane mi są nazwiska następujących sędziów DeutschesGerichtu: Paul Betthausen, Tomaschof, Jens oraz sędziów Obergerichtu: Frenken i Kubowitz, imion ich nie znam, a wreszcie Burmeister, który był przewodniczącym Obergerichtu.

Nazwiska sędziów Pooth i Beel nie są mi znane, zdaje mi się jednak, że Beel pracował w DeutschesGericht.

Kierownikiem Wydziału Sprawiedliwości w Urzędzie Gubernatora Dystryktu Radomskiego był dr Wollman. Ponadto pracował tam również Kraemer, nie wiem jednak, czy był zastępcą Wollmana, czy też jego następcą.

Odczytano.