FRANCISZKA GĄDEK

Brzeście, dnia 11 września 1948 r. ja, komendant Cichoński Walenty z Posterunku MO w Pińczowie, działając na mocy: polecenia ob. Wiceprokuratora, wydanego na podstawie art. 20 przepisów wprowadzających KPK, art. 257 KPK z powodu nieobecności Sędziego na miejscu, wobec tego, że zwłoka groziłaby zanikiem śladów lub dowodów przestępstwa, które do przybycia Sędziego uległyby zatarciu, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 KPK, przesłuchałem niżej wymienioną w charakterze świadka. Świadek po uprzedzeniu o: ważności przysięgi złożył przepisaną przysięgę, prawie odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 KPK, odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 KK oświadczył:


Imię i nazwisko Franciszka Gądek
Imiona rodziców Józef i Katarzyna
Wiek 50 lat
Miejsce urodzenia Brzeście, gm. i pow. Pińczów
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolniczka
Miejsce zamieszkania Brzeście, gm. i pow. Pińczów
Stosunek do stron żona zamordowanego Gądka Piotra

W sprawie niniejszej wiadomo mi jest, co następuje: w dniu 11 listopada 1943 r. przyjechali samochodem Niemcy do Brześcia. Około godz. 5.00 przysz[ło] do naszego mieszkania 3 Niemców, ubrani po cywilnemu, którzy zabrali mojego męża Gądka Piotra, którego wyprowadzili na pole w odległości około 500 metrów od domu i tam go zastrzelili. Mąż mój miał 42 lata i trudnił się rolnictwem.

Na tym protokół zakończono i przed podpisaniem odczytano.