LUDWIK ADAMSKI

Dnia 30 maja 1947 r. w Pińczowie w kancelarii notarialnej Sędzia Śledczy w osobie Sędziego Michała Gallewicza przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 KPK świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Ludwik Adamski
Wiek 46 lat
Imiona rodziców Franciszek i Katarzyna
Miejsce zamieszkania Nowa Wieś
Zajęcie rolnik, b. wójt gminy Pińczów
Wyznanie rzymskokatolickie

Jako mieszkańcowi wsi Nowa Wieś, sąsiedniej ze wsią Brzeście, wiadomo mi, że w listopadzie r. 1943 Niemcy obtoczyli wieś Brzeście po zabraniu z listy: Romańca Jana, Romańca Adama, jego syna, Baduraka Stanisława, Wielskiego Franciszka, Grędę Jana, Wróbla Franciszka, Wróbla Michała, Gonika Piotra, Wcześniaka Franciszka, syna Augustyna, Wcześniaka Franciszka, syna Romana, Rajkowskiego Ludwika i Gomułka Franciszka. Rozstrzelali ich po drodze na górach, na polach.

W tymże czasie zabrali z sąsiedniej wioski Podgórze Mamra Józefa, który był komendantem Batalionów Chłopskich na gminę Pińczów. Po przewiezieniu go do [...], w czasie jego próby ucieczki zastrzelili go na drutach, przez które chciał uciec. Wiadomo mi również, że mieszkańcy wsi [...], idąc po godzinie policyjnej, Kania Ignacy i Kania Stefan zostali po drodze przez ekspedycję karną rozstrzelani. To było jesienią r. 1943.

Wiadomo mi również, że przechodzący zaraz po godzinie policyjnej [...] zostali zabici przez patrol niemiecki. To było latem 1943 roku. Wiadomo mi również, że niejaki Procina Jan, kolejarz, który miał wartę nocną, został zastrzelony we wsi [...] przez patrol niemiecki wieczorem r. 1943, latem.