EUGENIUSZ STAWIARSKI

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Kostrzeszyn
Gmina: Złota
Powiat: pińczowski
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

Październik 1943 r.

2. Rodzaj egzekucji (rozstrzelanie, powieszenie itp.):

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Żydzi.

Ilość osób zamordowanych: 3.

Skąd przywieziono ofiary: Przechowywali się na miejscu w Wiślicy.

Nazwiska, wiek, zawód, adresy: Nazwiska nieznane.

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Nie.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Policja.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nie.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób?

Nie.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsca)?

Pochowani na polu Józefa Sakwy w Kostrzeszynie.

9. Opis grobu (grobów, rozmiary, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie):

3 osoby.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Nie.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Nie.

Dnia 9 października [19]45 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Złota Stawiarskiego Eugeniusza wobec Sądu Grodzkiego w Pińczowie.