JERZY DUDZIŃSKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Por. kawalerii Jerzy Henryk Dudziński, ur. w 1903 r., urzędnik prywatny, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

10 lipca 1940 r. z obozu internowanych oficerów Wojska Polskiego w Kalwarii na Litwie.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Obóz internowanych oficerów WP w Kozielsku w ZSRR.

4. Opis obozu, więzienia:

Dawny klasztor prawosławny, budynki murowane. Ciasno – prycze trzypiętrowe, bardzo dawno zbudowane, masy pluskiew, z którymi ciągła walka była prawie bezcelowa.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Przeważnie narodowość polska, morale dobre, wzajemne stosunki poprawne.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Pobudka o godz. 7.00, porządkowanie kwater i pomoc w kuchni kolejno (np. skrobanie kartofli). Wynagrodzenia ani żołdu nie pobierano, wyżywienie znośne, ubranie własne, życie koleżeńskie w małych stałych grupach, gdzie prowadzono pracę kulturalną we własnym zakresie.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Kilkakrotne dość dociekliwe badanie na temat służby wojskowej i pobytu w czasie działań wojennych z wojskami ZSRR po 17 września 1939 r.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Rotmistrz 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich Słapa Wiesław.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

W Kozielsku otrzymałem dwa listy z kraju, z Warszawy i Kielc.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

27 sierpnia 1941 r. po zgłoszeniu się w obozie w Griazowcu do urzędującej komisji WP w ZSRR w osobie ppłk. Pstrokońskiego.