STANISŁAW HAWRYLUK
STANISŁAW PROTAŚ

PROTOKÓŁ

przesłuchania świadków w sprawie zbrodni
popełnionych przez hitlerowskich okupantów w Polsce

Miejscowość: Ostrówki
Gmina: Szóstka
Powiat: radzyński
Województwo: lubelskie
Data i rodzaj dokonanego czynu: 22 czerwca 1942 r., aresztowanie

1. Nazwiska, wiek, płeć pokrzywdzonych i ich adresy:

Protaś Jakub, 49 lat, mężczyzna, Ostrówki.

2. Nazwiska i adresy świadków:

Hawryluk Stanisław i Protaś Stanisław, Ostrówki.

3. Nazwiska, przynależność wojskowa lub cywilna, stanowiska służbowe i ew. adresy sprawców:

Gestapo, Radzyń.

4. Dowody zbrodni lub dokumenty, jakie świadek lub pokrzywdzony dołącza (fotografie, ogłoszenia, listy, afisze):

5. Przebieg dokonanego przestępstwa:

Aresztowany, wywieziony do Radzynia, stąd do Lublina, z Lublina do Lancbergu ne

Lechem [Landsberg am Lech] (Bawaria).

6. Gdzie przestępstwo popełniono:

Obóz koncentracyjny w Landsbergu (Bawaria), skąd powrócił do domu.

7. Czy w wyniku popełnionego przestępstwa nastąpiła śmierć, kalectwo, trwała

niezdolność, ciężkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia – zniekształcenie ciała, względnie zeszpecenie lub inne?

Utrata zdrowia i niezdolność do pracy. Ugryzienie przez psa: uszkodzenie nóg;

uszkodzona przez pobicie klatka piersiowa; choroba oczu wskutek bicia.

Zgodność powyższych danych z rzeczywistym stanem faktycznym poświadczył przedstawiciel władzy [nieczytelne].