FRANCISZEK MANKIEWICZ

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Sandomierz
Powiat: Sandomierz
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

19 listopada 1943 r., Sandomierz.

2. Rodzaj egzekucji (rozstrzelanie, powieszenie itp.):

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ilość osób zamordowanych: 8 osób.

Skąd przywieziono ofiary: Z więzienia w Sandomierzu, Opatowie, Ostrowcu.

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

Pierwsza egzekucja z dn. 19 listopada 1943 r.

1) Janiec Edward, Brzostowa, Opatów,

2) Teter Stanisław, Brzostowa, Opatów,

3) Heba Bronisław, Brzostowa, Opatów,

4) Wrona Jan, Buszkowice, Opatów,

5) Dr Czaja Tadeusz, lekarz z Zawichostu,

6) Janiec Stanisław, Nietulisko,

7) Kot Jan, Olszowiec,

8) Sobczyński Stanisław, Jałowęsy.

Nie zdołano ustalić wieku ani zawodów.

4. Czy wiadomo, o co oskarżano ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Egzekucja odwetowa za zabicie Niemców.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Gestapo.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nie.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób?

Nie.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Cmentarz miejski Kruków – w grobach pojedynczych, zamaskowanych dla

zatarcia śladów.

9. Opis grobu (grobów, rozmiary, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie):

Pojedynczo lub po dwóch w grobie o rozmiarach normalnych.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

7 rodziny zabrały po kryjomu, 1 pozostał w mogile.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenie późniejszej ekshumacji?

Nie.

Dnia 26 września 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez burmistrza miasta Sandomierza Mankiewicza Franciszka wobec Sądu Grodzkiego w Sandomierzu.