ZBIGNIEW BURCZYK

Protokół oględzin milicyjno-lekarskich

Gdańsk-Wrzeszcz, dnia 23 kwietnia 1948 r. o godz. 15.00. Ja, por. lek. Zbigniew Burczyk z jednostki wojskowej 3212 we Wrzeszczu dokonałem oględzin dwóch mas ludzkich, przy czym ustaliłem, co następuje:

U jednego czaszka utrzymana w całości, nie wskazuje na żadne zmiany. Zwłoki w kompletnym rozkładzie, wskazują na popełnienie zbrodni do lat trzech. Kości jeszcze utrzymane; spotyka się ślady krwi. Jama ustna protezowana na złotych mostkach. Zmian żadnych nie wykazuje. W zwłokach nie można zidentyfikować miejsca strzału. Znaleziono dokumenty, z których wynika, że ciało należy do obcokrajowca (Rusfänder) Wilhelm Bulle, ur. 8 czerwca 1887 r. w Bornikowie, pow. Rypin, zam. w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 5 u dr. Selke. Dokumenty wystawione z datą 15 marca 1945 r. Dokument nakazu kwaterunkowego [nieczytelne] wskazuje na kwaterodawcę dr. Selkego, u którego mieszkał. W znalezionych dokumentach uwidacznia się zwolnienie z Arbeitsamtu z Gdańska z 3 lutego 1945 r., w którym nadmienione jest, że wyżej wymieniony niezdolny jest do pracy i opuścił ją.

Wniosek: Przypuszczam, jak można domyślać się z dokumentów, [że] wyżej wymieniony miał się zgłosić do pracy u dr. Selkego gdzieś w połowie lutego 1945 r., a wskutek niezgłoszenia się, jak wynika z tak zw. Reiseabkaldung wystawionego 16 marca 1945 r. został w nieokreślony sposób zlikwidowany na podwórzu obecnej jednostki wojskowej nr 3212. Oprócz tego znaleziono dwa portfele, szkła Zeissa, lusterka, pieniądze, dwie talie kart i karty żywnościowe. Tak zwanej kenkarty nie udało się odszyfrować. Miano Ausländer wskazuje na obcokrajowca w pojęciu Niemców.

U drugiego osobnika stwierdzam bezkształtną masę z rozbitą czaszką; zachowały się tylko dwie kości ciemieniowe z dość [dobrze] utrzymanym mózgiem. Dokumentów żadnych nie znaleziono.