HENRYK GORŁOW

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kapral podchorąży Henryk Gorłow, ur. 22 lutego 1919 r., uczeń, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Wywieziony wraz z rodziną 13 lutego 1940 r.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Siewierokazachstańska obłast, wieś Afonkino [?] – miejsce przymusowych robót, później praca przy budowie kolei Akmoleńsk [Akmolińsk]–Kartały.

4. Opis obozu, więzienia:

Kołchoz – najgorsze prace, wykorzystywanie na każdym kroku, zmuszanie do bezpłatnej pracy „na Krasną armię ”. Pustynia, step, bez wody.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

99 proc. Polaków – rodziny oficerów, policyjne i cywilne. Poziom moralny oraz stosunki wzajemne bardzo dobre.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Praca w kołchozie od wschodu słońca do zachodu. Wyżywienie bardzo złe. Za pracę nam nie zapłacono. Wywieźli nas na inną robotę, Normy bardzo wysokie. Ubranie – łachy i szmaty. Życie koleżeńskie: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Życie kulturalne – nie było czasu.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Jak najgorszy. Starali się nas przekupywać. Straszono łagrami i więzieniem, obiecywano złote góry itp.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomocy lekarskiej nie było.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączność z krajem listowna, rzadko.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Amnestię ogłoszono 30 sierpnia 1942 r. Zwolniony z pracy w listopadzie. Wyjechaliśmy do Uzbekistanu. Znów kołchoz. Głód, choroby, nędza. 20 dag niełuskanego ryżu [na dzień].

Do armii dostałem się na gapę spod granicy Kirgistanu do Kermine, 8 lutego 1942 r.