LUDWIKA BAZYLEWSKA

KWESTIONARIUSZ

o obozach

Miejscowość: Kielce
Gmina: Kielce
Powiat: Kielce
Województwo: Kielce

1. Nazwa obozu:

„Bukówka” – koszary 4 Pułku Piechoty Legionów

2. Położenie obozu:

w lesie 4 kilometry poza Kielcami

3. Rozmiary obozu:

około kilkunastu hektarów, obiekt leży poza okręgiem administracji Zarządu Miejskiego w Kielcach

4. Data założenia obozu:

8 września 1939 r.

5. Data likwidacji obozu:

ok. 20 października 1939 r., na dwa tygodnie przed likwidacją obozu, komenda obozu zabroniła wstępu na teren obozu przedstawicielom Polskiego Czerwonego Krzyża

6. Czy w obozie byli wyłącznie Polacy, czy wyłącznie Żydzi z Polski, czy Polacy i Żydzi z Polski:

jeńcy wojenni, przeważnie szeregowi i mały odsetek oficerów

7. Czy w obozie byli cudzoziemcy (jacy? ilu?):

nie

8. Jaki był przeciętny stan zaludnienia obozu:

od 1000 do 5000 osób

9. Ile osób przeszło przez obóz podczas jego istnienia:

ok. 20 000 osób

10. Co się stało z więźniami w czasie likwidacji obozu:

zostali wywiezieni do obozów dla jeńców wojennych w Niemczech

11. Czy więźniowie pracowali w obozie (jaką pracę wykonywali? jakie były warsztaty pracy?):

nie

12. Czy więźniowie pracowali poza obozem (jaką pracę wykonywali? gdzie?):

nie

13. Jak odżywiano więźniów:

W pierwszym okresie komenda obozu jeńców nie żywiła, później jeńcy otrzymywali raz dziennie wodziankę. Jeńcy byli żywieni przez społeczeństwo kieleckie za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża.

14. Czy w obozie była izba chorych, szpital:

była niewystarczająca izba chorych prowadzona przez Polski Czerwony Krzyż

15. Czy w obozach były epidemie (jakie?):

masowo panowała czerwonka, były wypadki tyfusu plamistego i brzusznego

16. Czy są dane o śmiertelności w obozie:

zdarzały się wypadki śmierci z wyczerpania i chorób

17. Czy odbywały się egzekucje w obozie lub poza obozem:

nie

18. Czy zwłoki niszczono:

nie

19. Czy w obozie było krematorium:

nie

20. Czy ustalono gdzie zostały pochowane zwłoki zamordowanych:

na miejscowym cmentarzu wojskowym

21. Jaki jest obecnie stan obozu, co zostało zniszczone, co znajduje się na miejscu obozu:

czynne koszary Wojska Polskiego

22. Czy zachowały się z obozu jakieś dowody rzeczowe (jakie? gdzie się znajdują? czy zostały zabezpieczone?):

nie

23. Czy znane są nazwiska i ewentualne adresy osób, które więziono w obozie:

nie

24. Czy znane są nazwiska Niemców, kierownika obozu i innych funkcjonariuszy:

Dnia 6 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie z upoważnienia prezydenta miasta Kielce przez Bazylewską Ludwikę wobec Sądu Grodzkiego w Kielcach.