LUDWIKA BAZYLEWSKA

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach i grobach masowych

Miejscowość: Kielce
Gmina: Kielce
Powiat: Kielce
Województwo: Kielce

1. Data i miejsce egzekucji:

14 grudnia 1943 r., w Kielce - Herby

2. Rodzaj egzekucji:

rozstrzelanie

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy

Ilość osób zamordowanych: 9

Skąd przywieziono ofiary: z więzienia w Kielcach

Nazwiska, wiek, zawód adresy:

1) Zygmunt Jan, ur. 17 października 1911 r., zamieszkały w Kielcach, ul. Łąkowa 19,

2) Hryczuk Michał, ur. 30 września 1912 r., zamieszkały w Kielcach, ul. Wiejska 22,

3) Zasada Józef, ur. 21 stycznia 1919 r., zamieszkały w Końskich, ul. Kąpielowa 2,

4) Gutowski Władysław, ur. 3 lipca 1922 r., zamieszkały w Kielcach, ul. Wiejska 19,

5) Krzemiński Stefan, ur. 17 maja 1906 r., zamieszkały w Kielcach, ul. Śniadeckich 25,

6) Domagalski Piotr Bolesław, ur. 1 sierpnia 1916 r., zamieszkały w Kielcach, ul. Ewangelicka 2,

7) Nowacki Czesław, ur. 19 maja 1920 r., zamieszkały w Kielcach, ul. Zakręt 9,

8) Matla Bolesław, ur. 4 kwietnia 1919 r., zamieszkały w Kielcach, ul. Piotrkowska 60,

9) Bąk Władysław, ur. 22 września 1915 r., zamieszkały w Kielcach, ul. Wapienna 8

4. Czy wiadomo o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.:

5. Kto dokonał egzekucji:

Żandarmi

6. Czy znane są nazwiska sprawców:

nie

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób:

nie

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki:

na miejscu egzekucji

9. Opis grobu:

ofiary zostały pochowane przez ludność okoliczną w osobnych grobach obok siebie

10. Czy urzędowo przeprowadzono ekshumację zwłok? Czy urzędowo, gdzie pochowano zwłoki?

Zwłoki urzędowo ekshumowano dnia 25 kwietnia 1945 r. i pochowano na cmentarzu zasłużonych w grobach o następujących numerach: 1) 21, 2) 24, 3) 16, 4) 23, 5) 34, 6)31, 7) 22, 8) 35, 9) 32.

11. Czy są podstawy do ewentualne zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Dnia 6 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie z upoważnienia prezydenta miasta Kielce przez Bazylewską Ludwikę wobec Sądu Grodzkiego w Kielcach.