JANINA MINDA

Janina Minda
kl. V
15 listopada [1946 r.]

Co mówią mogiły?

Gdzie rzucimy okiem na ziemię, to wszędzie widzimy mogiły, a na nich krzyż polski. Gdzieniegdzie jeszcze hełm, [który] leży na mogile [lub] wisi na krzyżu. Mogiły te napotykamy w lesie, polu i przy drogach. W nich spoczywają nasi bohaterowie, którzy walczyli w obronie ojczyzny lub stawiali opór najeźdźcom niemieckim. Wszyscy, którzy spoczywają w tych mogiłach, wyróżniali się bojowym polskim duchem. Dużo grobów jest jeszcze z [?] 1939 r. Przypominają nam one, że Niemcy wypowiedzieli wojnę i wkroczyli do Polski. W mogiłach tych są żołnierze polscy, którzy mężnie stanęli do walki w obronie ojczyzny. Później przez całą wojnę zginęło dużo Polaków, gdyż nie mogli oni patrzeć na zbrodnie niemieckie albo nie wykonywali rozkazów niemieckich. Niemcy, chcąc [się] zemścić, męczyli [ludzi] w okrutny sposób albo rozstrzeliwali. Zawsze nasuwają nam się przykre myśli. Wspomnienia i przeżycia [powracają], [gdy] patrzymy na mogiły, których jest tak dużo wszędzie. [Choć] to minęło, jest niezapomnianą boleścią dla nas.