ALEKSANDER MIESZKOWSKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kpr. Aleksander Mieszkowski, 28 lat, muzyk, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania.

Za przekroczenie linii demarkacyjnej 10 czerwca 1940 r. zostałem aresztowany i przesłany do więzień Białystok, Mińsk. Pobyt w więzieniu gorszy bydlęcia.

3., 4. i 5. Nazwa i opis obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac; skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Na przymusowe prace zostałem wysłany do Komi [A]SRR. Uchta, kopalnia nafty. Baraki mieściły po ok. stu ludzi, Polaków było ok. cztery tysiące, Sowietów mniej, różnej narodowości, politycznych, jak i przestępców.

6., 7. i 8. Życie w obozie, więzieniu; stosunek władz NKWD do Polaków; pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Praca w kopalni bardzo ciężka, od 6.00 rano do 18.00 po południu. Wynagrodzenie żadne, wyżywienie słabe. Stosunek NKWD ludzki. Sposób badania różny, ja byłem badany [nieczytelne]. Wyrok dostałem zaoczny: pięć lat przymusowej pracy. [Byłem] oskarżony o szpionaż. Pomoc [lekarska] w łagrach możliwa, odpowiednia jak na tamtejsze warunki. Naczelnym lekarzem był dr Funk, pułkownik. Śmiertelność była wielka, [zmarli] chowani byli skrycie.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączność z Polską była tylko dla tych, co należeli do terenów zajętych przez nich.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony zostałem na jesieni 1941 r. Za wszelką cenę starali się Polaków nakłonić do pozostania z nimi jako wolni obywatele, obiecując wysokie wynagrodzenie. Co do dostania się do armii, nie przeszkadzali.

Dostałem na okres podróży 75 rubli, komunikacja itd., w drodze kilka razy żywność.

11 marca 1943 r.