JAN OPIŁA

Dnia 24 marca 1949 r. Sąd Grodzki w Żarkach w osobie sędziego T. Humy, z udziałem protokolanta W. Mikołajczyka, na wniosek Głównej Komisji [Badania] Zbrodni Niemieckich w Polsce, stosownie do art. 4 dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. (DzU RP nr 51, poz. 293) oraz na zasadzie art. 254 kpk, przesłuchał w charakterze świadka w trybie art. 107, 109, 113, 115 tegoż kodeksu osobę niżej wymienioną, która po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, o znaczeniu przysięgi i po zaprzysiężeniu w formie przewidzianej w art. 111 kpk zeznała, co następuje:


Imię i nazwisko Jan Opiła
Data i miejsce urodzenia 30 grudnia 1906 r. Żarki, pow. Zawiercie
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość i przynależność państwowa polska
Zawód szewc
Miejsce zamieszkania Żarki, ul. Częstochowska 13, pow. Zawiercie
Karalność siedem miesięcy więzienia

O zachowaniu się wojsk niemieckich w Żarkach 4 września 1939 r. nic powiedzieć nie mogę, bo już 2 września 1939 r. – w chwili wkraczania do Żarek wojsk niemieckich – wyjechałem z Żarek z żoną i dziećmi i wróciłem dopiero po ośmiu dniach.

Powróciwszy, zastałem przestrzeloną dwukrotnie szybę w oknie mego mieszkania. Czy to były oddziały Wehrmachtu, które wkraczały w sobotę, czy inne formacje stojące pod rozkazami Wehrmachtu, nie wiem.

Odczytano.