JAN TUŁODZIECKI

1. Dane osobiste:

Ppor. rezerwy Jan Tułodziecki, 29 lat, urzędnik PKO, Warszawa, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Internowany na Litwie, wywieziony do ZSSR.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Obozy Kozielsk i Griazowiec.

4. Opis obozu, więzienia:

Obóz w starych gmachach cerkiewnych, prawie całkowicie obdartych z poprzedniej szaty. Szczególnie starannie zniszczono wszystko to, co mogło przypominać ich ubiegłe przeznaczenie. Warunki mieszkaniowe straszne – zimno, brud, robactwo. Warunki higieniczne – żadne.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Polacy, przeważnie oficerowie, mały procent policji; przestępstwo – byli Polakami, a co najgorsze – oficerami.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Do prac oficerów nie używali. Wszyscy uczyliśmy się języków itp. Życie kulturalne w małych zespołach. W obozie wszystkie starania ze strony „opiekunów” połączone były z wrogą propagandą i szarganiem narodowych i ludzkich świętości.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek do Polaków wyraźnie nienawistny, na każdym kroku wroga propaganda i budzące wstręt informacje o Polsce i Narodzie Polskim.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Śmiertelność duża. Opieka lekarska nie na poziomie.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?:

Łączności z rodzinami nie było. Listy przychodzące nie były wydawane lub wydawanie ich połączone było z propozycjami nie do przyjęcia.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?:

Zwolniony po amnestii, z całym obozem wyjechałem do armii w Tatiszczewie.