HALINA WSZOŁEK

1. Dane osobiste:

Ochotniczka Halina Wszołek, ur. w 1924 r., uczennica, panna.

2. Data wywiezienia:

10 lutego 1940 r. z woj. wołyńskiego, pow. Horochów, osady Stary Staw.

3. Nazwa miejsca przymusowych robót:

Archangielska obłast, posiołek Siemioreczna Kurdan.

4. Opis miejscowości:

Teren sowiecki, baraki drewniane, brud i robactwo.

5. Skład zesłańców:

W skład wchodziło ok. 26 rodzin, narodowość różna, większość Polaków. Poziom umysłowy średni, stosunki wzajemne między Polakami przyjazne.

6. Życie w danej miejscowości:

Przeciętnie 14 godzin pracy w lesie, normy wysokie – niewykonalne, bez wynagrodzenia. Wyżywienie i ubranie własne.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Duża propaganda komunistyczna. Informacje o Polsce starali się wydobyć, ale utrzymywali zawsze dobre [wrażenie?].

8. Pomoc lekarska:

Szpitali i lekarza nie było, śmiertelność bardzo duża.

9. Łączność z krajem:

Listy z kraju przychodziły rzadko i zawsze [były] ściśle cenzurowane.

10. Data zwolnienia z robót i sposób dostania się do wojska:

Z robót zwolniona [zostałam] we wrześniu 1941 r. Do armii zgłosiłam się w lutym 1942 r. w G’uzorze.