MARIA ZIELIŃSKA

Ochotniczka Maria Zielińska, ur. w [nieczytelne] r., bez zawodu.

Została wywieziona na wolną zsyłkę 30 czerwca 1940 r. z Włodzimierza, ul. Kisilińska, do nowosybirskiej obłasti, rejon Asino, posiołek Sosnówka.

Praca w kuchni i na sianokosach, normy osiem godzin, za miesiąc sto rubli. Baraki drewniane, duże, po dwie rodziny w jednym małym pokoju. Warunki higieniczne o tyle, o ile. Narodowości różne, poziom umysłowy średni, wzajemne stosunki dobre. Warunki pracy i wynagrodzenia za normę średnie, wyżywienie na ogół możliwe, ubranie też możliwe, życie koleżeńskie dobre, kultura poziom średni.

Stosunek władz NKWD bardzo srogi. [Nieczytelne] sposoby badania nie było. Propaganda komunistyczna: zebrania, pogadanki i wmawianie w nas, że do Polski nie powrócimy, zabraniali się modlić. O Polsce nie było żadnych informacji prócz tego, co sami się domyśliliśmy.

Pomoc lekarska możliwa, dwa szpitale. Zmarłych na ogół niewiele.