JAN BARWIN

Jan Barwin
kl. VII
Publiczna Szkoła Powszechna w Mircu
pow. Iłża
Mirzec, 18 listopada 1946 r.

O czym mówią zbiorowe mogiły?

Jak Polska długa i szeroka, wszędzie na polach i [w] lasach usiane [są] mogiły naszych obrońców kraju, którzy życie swe dali w ofierze za [wolną] Ojczyznę.

Mogiły naszych braci i synów mówią, że ziemia polska zroszona ich krwią ma wydać stokrotne owoce. Polegli oni w obronie granic kraju, w obronie wsi i miast polskich, w obronie rodzin i całego narodu, o lepsze jutro. O tym musimy pamiętać. Lecz mamy i inne zbiorowe mogiły, do których masowo wrzucano w okrutny sposób pomordowanych naszych braci. O czym one mówią?

Zbiorowe mogiły mówią o ohydnych zbrodniach niemieckich dokonanych na narodzie polskim. Publiczne wykonywanie wyroków przez wieszanie lub potajemne masowe wywożenie aresztowanych i rozstrzeliwanie w lasach i różnych zakątkach świadczą o tym, że Niemcy chcieli wytępić Polaków. Wiedzą oni o tym, że duch Polaka jest nieugięty, dlatego nas niszczyli.

Lecz wszyscy jesteśmy świadomi, że dla Polski żyjemy i za nią w każdej chwili gotowi jesteśmy oddać swoje życie. Wróg nie jest straszny, gdy miłość Ojczyzny jest wielka. Krew przelana zawsze zrodzi mścicieli.