MARIAN WEISS

Warszawa, 28 kwietnia 1947 r. Członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie Halina Wereńko przesłuchała niżej wymienionego w charakterze świadka, bez przysięgi. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Marian Weiss
Imiona rodziców Antoni i Anna z d. Białas
Data urodzenia 28 stycznia 1899 r. w Rzeszowie
Wyznanie ewangelicko-reformowane
Miejsce zamieszkania Warszawa, ul. Olimpijska 31
Wykształcenie doktor praw
Zawód administrator państwowego majątku Koźmin, pow. Grójec

W Aninie pod Warszawą w czasie okupacji niemieckiej mieszkała Jadwiga Cieplińska, która utrzymywała bliższe stosunki z oficerem SS Wilhelmem Erle, zatrudnionym w gestapo przy al. Szucha 25. Obecnie Jadwiga Cieplińska wyjechała, a w mieszkaniu jej w Wawrze przy ul. Cedrowej, pozostała jej matka Fijałkowska.

Wilhelm Erle pochodził z Pabianic koło Łodzi, przed wybuchem wojny w 1939 r. był polskim poddanym, z pochodzenia Niemcem. Od mieszkańców domów sąsiadujących z Cieplińską (np. Henryk i Izabela małż. Rosińscy) dowiedziałem się, iż Wilhelm Erle w czasie okupacji niemieckiej w okresie 1940 –1944 brał udział w łapankach ludności polskiej oraz w al. Szucha prowadził badania zatrzymanych. Z tytułu stanowiska Erle prowadził bardzo wystawny tryb życia, obdarowywał Cieplińską cennymi podarunkami jak futra, suknie, biżuteria. Powstanie warszawskie zastało go w al. Szucha 25.

Henryk Rosiński pracuje obecnie w dyrekcji Monopolu Spirytusowego przy ul. Leszno 1 w Warszawie.

Na tym protokół zakończono i odczytano.